Subject: İngilizce ve Arapça Sınavları Duyurusu
From: Nun Okullar1
Date: 19/09/16 17:56

Deerli Velilerimiz,

 

Okulumuz ald. Okul koridorlarmz rencilerin sesleri ile canland. Al haftamzda uyum etkinlikleri ile rencilerimizin okul srecine en verimli ekilde balamasn salayacak almalar yaplyor. Derslerimiz tanma etkinlikleri ve temel anlamalarmz ile tasarlanyor.

 

Bu hafta yabanc dil derslerinin rencilerimizin bireysel donanmlarn tanyarak ekillenmesi amacyla snavlarmz olacak. Bu snavlar iin rencilerimizin herhangi bir hazrlk yapmasna gerek olmadn ve sonularn da aklanmayacan bilgilerinize sunarz.

 

21 Eyll 2016 aramba gn ngilizce dersi iin sadece daha nce snava girmeyen rencilerimize; 23 Eyll 2016 Cuma gn Arapa dersi iin tm rencilerimize yazl ve szl snavlar yaplacaktr.

 

Ayrca okulumuzda hafta boyunca servis, kitap, krtasiye ve kyafet temini iin ofislerimiz hizmet verecektir. Gmlek, eofman, tirt iin bu gnlerde, resmi kyafet eksikleri iin ise siparilerin dikimi sonrasnda tm ihtiyalarnz tamamlayabilirsiniz.

 

Bu bilgilerin dnda okulumuzda cep telefonu kullanm yasaktr. rencilerimizin okula cep telefonu getirmemesi konusunda nlem almanz rica ederiz. Okul sonras rencinin mutlaka cep telefonu kullanmas gereken zel gnler oluur ise durumu ncesinde mdr yardmclarmza bildirmenizi rica ederiz.

 

Desteiniz iin teekkr eder, sayglarmz sunarz.

 

ZLEM LKER GNAL

Okul Mdr

 

 

Nunokullar mail logo

lkokul : Burhaniye Mahallesi, Hac Reit Paa Sokak No:18 skdar /STANBUL                T: (216) 422 00 22 pbx
F: (216) 422 00 77    

Kamps : Elmal Mahallesi, Beykoz Elmal Yolu Sokak No:5/1 Beykoz /STANBUL            T: (216) 538 04 30

Bu elektronik posta ve onunla iletilen btn dosyalar sadece gndericisi tarafndan almas amalanan yetkili gerek ya da tzel kiinin kullanm iindir. Eer sz konusu yetkili alc deilseniz bu elektronik postann ieriini aklamanz, kopyalamanz, ynlendirmeniz ve kullanmanz kesinlikle yasaktr ve bu elektronik postay derhal silmeniz gerekmektedir. NUN ETM VE KLTR VAKFI bu mesajn ierdii bilgilerin doruluu veya eksiksiz olduu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne ekilde olursa olsun ieriinden, iletilmesinden, alnmasndan ve saklanmasndan sorumlu deildir. Bu mesajdaki grler yalnzca gnderen kiiye aittir ve NUN ETM VE KLTR VAKFI ‘nn kurumsal grlerini yanstmayabilir. Bu e-posta bilinen btn bilgisayar virslerine kar taranmtr. Ancak yollayc, bu e-posta mesajnn - virs koruma sistemleri ile kontrol ediliyor olsa bile - virs iermediini garanti etmez ve meydana gelebilecek zararlardan doacak hibir sorumluluu kabul etmez.

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any dissemination, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited, and the e-mail should immediately be deleted. NUN FOUNDATION FOR EDUCATION AND CULTURE  makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message and hereby excludes any liability of any kind for the information contained therein or for the information transmission, reception, storage or use of such in any way whatsoever. The opinions expressed in this message belong to sender alone and may not necessarily reflect the official opinion of NUN FOUNDATION FOR EDUCATION AND CULTURE. This e-mail has been scanned for all known computer viruses. In doing so, however, sender cannot warrant that virus or other forms of data corruption may not be present and do not take any responsibility in any occurrence.