Subject: 2016-17 Yılı Eğitim-Öğretim Desteği
From: zel Nun 0lkokulu
Date: 15/08/16 20:26
To:


Değerli velimiz,

2016-2017 öğretim yılı Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuruları  15 Ağustos-02 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru için,

BAŞVURU ŞARTLARI
1-) T.C. vatandaşı olmak.
2-) Okul Öncesi eğitimde 19 Mart 2011 ile 19 Eylül 2012 tarihlerinde veya arasında doğmuş olmak,
3-)İlkokul birinci sınıflarda 30 Eylül 2016 Tarihi itibariyle kayıt şartlarına sahip olmak.
4-) Beşinci sınıfa devam edeceklerde 19 Eylül 2016 tarihi itibariyle ortaokul veya imam-hatip ortaokulu kayıt şartlarına sahip olmak,
5-) Ortaöğretime devam edeceklerin kurumlarının kayıt şartlarına sahip olmak,
6-) Eğitim Öğretim desteği alırken 2015-2016 eğitim-öğretim yılı sonunda sınıf tekrarı yapmamış olmak,
7-)Resmi/Özel İlkokul,ortaokul ve ortaöğretim okullarının ara sınıflarında kayıtlı olmak,
8-)Eğitim- ve Öğretim desteği almak istediği okul türünün kayıt ve nakil şartlarına haiz olmak,
9-) 5580 Sayılı Kanunun 12’nci maddesi çerçevesinde eğitim ve öğretim desteğinden faydalanmamış olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1-)Veliler/vasiler Eğitim-Öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait 2016 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi,
muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve  kılavuzda yer alan kira gelir taahhütnamesini teslim edeceklerdir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2016’ ya
ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır.

2-)Veliler/vasiler üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri, okul başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
Ayrıca veliler/vasiler ; e-okul sistemi dışında kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.


Başvurularınızı belirtilen tarihler arasında okulumuzdan yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi edinebilmeniz için kılavuz ektedir.

Saygılarımızla,

Nun Okulları

 

 

Burhaniye Mahallesi, Hacı Reşit Paşa Sk. No:18 Üsküdar / İSTANBUL
T: (216) 422 00 22 F: (216) 422 00 77 www.ozelnunilkokulu.com