Subject: Fwd: Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya Ziyareti/DAGY/11211168 sayılı olur belgeleri.
From: Berat Albayrak
Date: 08/08/16 01:43
To: Berat AlbayrakSent from my iPadAir

Begin forwarded message:

From: Tahsin Yazar <tahsin.yazar@enerji.gov.tr>
Date: August 3, 2016 at 21:03:02 GMT+3
To: "beratalbayrak@yahoo.com" <beratalbayrak@yahoo.com>
Subject: Fwd: Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya Ziyareti/DAGY/11211168 sayılı olur belgeleri.

Bilginiz için paylaşıyorum. Konuşma ile ilgili metinde doğalgazda merkez olma ifadeleri geçiyor. 

Seyahat öncesi gündemdeki konuları kapsamlı değerlendirmemiz faydalı olacaktır.

Saygılarımla

Tahsin Yazar

iPhone'umdan gönderildi

İleti başlangıcı:

Kimden: Berris Ekinci <berris.ekinci@mfa.gov.tr>
Tarih: 3 Ağustos 2016 15:33:09 GMT+3
Kime: "tahsin.yazar@enerji.gov.tr" <tahsin.yazar@enerji.gov.tr>, "alparslan.bayraktar@enerji.gov.tr" <alparslan.bayraktar@enerji.gov.tr>
Konu: FW: Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya Ziyareti/DAGY/11211168 sayılı olur belgeleri.

Sayın Cumhurbaşkanımızın dosyası için hazırlanan notlar (bilgi ve konuşma), dün yaptığımız görüşme sonrasında da güncellenmiş olup, ekte sunulmaktadır. Arz aşamasındadır.

 

Diğer not daha kapsamlı olup, yazı ekinde ayrıca iletilecektir.

 

Berris

 

 

 

 ---------------------------------------

Bu e-posta mesajı ve ekinde bulunabilecek dosyalar yalnız mesajın alıcı hanesinde kayıtlı kullanıcı(lar) içindir. Mesajın alıcısı değilseniz, lütfen hemen göndericiyi uyarınız. Mesajı dağıtmayınız, kopyalamayınız, içeriğini açıklamayınız; çıktı almaksızın siliniz. Bu mesajda kayıtlı görüş ve düşünceler hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına atfedilemeyeceği gibi, Bakanlık bakımından bağlayıcı değildir. Virüs ve kötü amaçlı yazılımların bu mesajda yerleşmesinin engellenmesi amacıyla gerekli tüm önlemler alınmış olsa da, bu mesajin sisteminizde yaratabilecegi kayıp ve zararlardan dolayı Bakanlık hukuken sorumluluk kabul etmez.

Türk dış politikasına ilişkin gelişmeler hakkında bilgi almak için
www.mfa.gov.tr adresine gidebilir, twitter ve facebook sayfamızı izleyebilir, seyahatleriniz için www.evisa.gov.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the addressee(s). If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, then delete it without printing, copying, distributing or disclosing its contents. Any view or opinion expressed in this email does not necessarily represent those of the Turkish Ministry of Foreign Affairs, or bind it in any way. Although reasonable precautions are taken to ensure that no viruses or malware are present in this email, the Ministry can not accept any legal responsibility for any loss or damage arising from its use.

Visit
www.mfa.gov.tr for Turkish foreign policy news, tweets and our facebook link, and www.evisa.gov.tr for travel ideas.

---------------------------------------
 


T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sorumluluk Reddi(Disclaimer)
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sorumluluk Reddi