Subject: Çocuklarımıza Bırakacağımız Başka Bir Türkiye Yok...
From: ocuk Vakfi <1990cocukvakfi@gmail.com>
Date: 05/08/16 16:18
To: undisclosed-recipients:;
BCC: beratalbayrak@hotmail.com6.png