Subject: Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı KHK Değ. Yap. Dair Kanun Tasarısı
From: Ak Parti Grup Mail
Date: 02/08/16 09:59
To: undisclosed-recipients:;

liiktedir.